ÎNVĂȚĂTURI CORECTE ȘI ÎNVĂȚĂTURI GREȘITE DESPRE POSTURI ȘI ZILELE DE POST
Activitati - Comunicate de presa

Care sunt cele 12 vineri din an care se țin; ce semnificație au?

Cartea cu cele 12 vineri din an este o carte apocrifă, nu este recunoscută de sfintele sinoade și nu trebuie luată în serios. Oricare ar fi ziua de vineri în care postim, postul nostru este bine primit de Dumnezeu.

Vasele care au fost folosite la mâncare de dulce, se pot folosi la mâncare de post?

Vasele care au fost folosite la mâncarea de dulce se spală bine și se pot folosi la mâncarea de post, în afară de lingurile de lemn, care trebuie să fie deosebite (schimbate).

Există Postul Maicii Domnului de 12 zile pe an afară de 1-14 august? 

Afară de postul pe care îl știm de la 1 la 14 august, nu există alt post al Maicii Domnului. Cine a scornit postul acesta, în care intră sâmbetele și duminicile și chiar unele sărbători, acela nu a fost creștin ortodox, pentru că în sâmbete și duminici nu se ajunează, și cine ajunează sâmbăta și duminica și în sărbători nu respectă canoanele și în loc de fapta bună se socotește păcat.

Copiii, de la ce vârstă să țină post, posturi întregi, miercurea și vinerea?

E bine să se obișnuiască copiii cu postul de mici, dar tot așa, de la caz la caz; nu putem să impunem celor bolnavi, mai anemici, rahitici, pentru care mâncarea este un medicament.

Femeile însărcinate au voie să mănânce de dulce în post? 

Femeile fie însărcinate, fie lăuze sau alăptând au dezlegare să mănânce de toate, pentru întărirea pruncului și sănătate.

Ținem post în deplasări de serviciu, armată, spitale sau stațiuni? 

În acest caz faceți tot ce se poate ca să țineți miercurile și vinerile; cei din stațiuni și spitale pot posti numai dacă nu sunt grav bolnavi și dacă nu fac un tratament mai tare, mai greu, care necesita hrană. Iar cei din armată, concentrați, aceștia mănâncă ce li se dă. Trebuie să evitam pe cât se poate să avem bilet la stațiune în timpul posturilor.

Ce dezlegări sunt în posturi? 

Doar cele menționate pe calendarul creștin ortodox cumpărat de la biserică.

Postul iartă păcatele.

Postul nu iartă păcatele, ci le iartă Hristos prin preot în Duhul Sfânt. Postul face parte din curăţia trupească, iar iertarea păcatelor din curăţia sufletească. Cine nu ţine post la tinereţe va ţine regim la bătrâneţe!

Mai păcat este să pofteşti mâncarea de dulce în zi de post, decât să o mănânci. 

Aceste vorbe circulă mult prin popor şi mare păcat fac cei ce le rostesc oprindu-i pe alţii de a posti. Sa luăm un exemplu: dacă două persoane poftesc a jefui o bancă, nimeni nu-i poate pedepsi. Dacă însă au făcut-o, vor primi în mod sigur ani grei de puşcărie. La fel este şi în cazul nostru: a pofti la mâncăruri este numai ispită; a mânca de dulce în post înseamnă călcarea rânduielilor postului. Însă aceste vorbe (mai păcat este să pofteşti decât să bagi în gură), vin de la cuvintele Mântuitorului cu referire la adulter (curvie): „Aţi auzit că s-a zis celor de demult: să nu săvârşeşti adulter. Eu însă vă spun vouă că oricine se uită la femeie, poftind-o, a şi săvârşit adulter cu ea în inima lui” (Matei 5;27-28).

Lunea este postul Maicii Domnului. 

Nu există nicăieri scris că lunea este postul Maicii Domnului. Conform cu porunca a doua a Sfintei Biserici Ortodoxe zilele de post rânduite sunt miercurea şi vinerea, pentru ca miercuri a fost vândut şi vineri a fost răstignit Domnul nostru Iisus Hristos. Postul de luni este facultativ şi deci va fi ţinut numai de acei creştini care au anumite necazuri, pentru împlinirea unor dorinţe sau alungarea ispitelor. Cel mai bine ar fi dacă l-ar ţine dumnealor cu binecuvântarea preotului duhovnic, căci altfel pot cădea în păcatul mândriei şi şi-au pierdut astfel toată plata. Cei care au corpul (organismul) sănătos pot posti. Postul de lunea nu este obligatoriu cum e cel de miercuri și vineri. Este însă de folos.

Este păcat să mâncăm de dulce după ce ne-am împărtășit în acea zi?
Dacă mai este încă post, desigur ca nu-i bine. Dacă însă postul s-a terminat, putem mânca de dulce. De exemplu dacă suntem în postul Adormirii Maicii Domnului care ține între 01 și 15 august și ne împărtășim pe 6 august de Schimbarea la Față, trebuie să continuăm postul. Dar dacă ne împărtășim pe 15 august de Adormirea Maicii Domnului, putem mânca de dulce.

Putem face pomană de dulce în posturi sau în zilele de post? 

Nu, nicidecum. Așa ceva nu se mai numește pomană, ci chiar este păcat.


„Acest neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciune și cu post”. (Matei 17;21)
„Postul potolește zburdăciunea trupului, înfrânează poftele nesăturate, curățește și înaripează sufletul”. (Sf. Ioan Gura de Aur)
 „Postul este lucrul lui Dumnezeu, că Lui nu-i trebuie hrană. Este viață și petrecere îngerească”. (Sf. Simeon al Tesalonicului)

Sursa